Robat Arwyn

Cerddor | Cyfansoddwr | Cyfarwyddwr Cerdd

Twitter YouTube Facebook Spotify

Diweddaraf

Casgliad newydd o ganeuon Robat Arwyn -

  • traciau o'r sioe Hwn yw fy Mrawd gan Bryn Terfel, Mared Williams, Elain Llwyd, John Ieuan Jones, Steffan Prys Roberts a Chrdydd
  • caneuon newydd gan Ffion Emyr a Rhydian Jenkins
  • cn newydd i'r delyn gan Llywelyn Ifan Jones

a llawer mwy ...

Llyfryn o waith Hanes creu popeth yn y byd. Cyfanwaith a gomisiynwyd gan Wyl Gerdd Llanelwy ac a berfformiwyd yng Nghadeirlan Llanelwy ym Medi 2019 gan Gr Rhuthun, Cr Cytgan Clwyd, Cr Ysgol Pen Barras a Gwenan Mars Lloyd. Mae'r gwaith yn cynnwys darnau i gorau SATB, parton cymysg, deulais neu unsain.

Ar y gweill:

  • Cn newydd i iwffoniwm ar gyfer Gareth Trott o Lundain.
  • Darn newydd ar gyfer Ensemble Sottovoce o Ffrainc i ddathlu eu penblwydd yn 10 oed.

Gwrando

Prynu cerddoriaeth a recordiau: