Robat Arwyn

Cerddor | Cyfansoddwr | Cyfarwyddwr Cerdd

Twitter YouTube Facebook
Radio Cymru
Hwn yw fy Mrawd: Paul Robeson - Arwr i Gymru, Arwr i'r Byd
Comisiynwyd y gwaith gan Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018 i'w berfformio ddwywaith yn ystod wythnos yr Eisteddfod - nos Wener, Awst 3 a nos Sadwrn, Awst 4 yng Nghanolfan y Mileniwm Cymru. Awdur y libreto yw Mererid Hopwood, a chyfansoddwyd y gerddoriaeth gan Robat Arwyn. Y cyfarwyddwr yw Betsan Llwyd.

Syr Bryn Terfel yw seren Hwn yw fy Mrawd, beiopic o fywyd yr actor ar canwr, Paul Robeson ai gysylltiad cryf Chymru. Cawn olrhain bywyd Robeson drwy lygaid un oi gefnogwyr pennaf, Mr Jones, a bortreadir gan Syr Bryn Terfel, wrth iddo adrodd yr hanes i Twm, bachgen ifanc syn chwilio am arwr.

Portreadir Twm gan Steffan Cennydd. Ymysg y perfformwyr eraill mae pump unawdydd ifanc, John Ieuan Jones, Elain Llwyd, Elin Llwyd, Steffan Prys Roberts a Mared Williams, pob un yn gyn-enillwyr cenedlaethol, ynghyd ag enillwyr Cr yr Wyl Eisteddfod 2016, Crdydd, cr o ieuenctid dalgylch Caerdydd, Ensemble Black Voices o Birmingham, Cr Meibion Treorci ar dawnsiwr Matthew Gough.

Cynhelir perfformiad nos Wener drigain mlynedd ir diwrnod ers i Paul Robeson annerch cynulleidfa Eisteddfod 1958 yng Nglyn Ebwy.

Tocynnau ar gael o Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018

Mae'r awel yn ein harwain
Mae'r awel yn ein harwain

Caneuon y Wladfa - Dwy gn wreiddiol gan Robat Arwyn a Hector MacDonald sy'n dathlu'r berthynas ieithyddol a diwylliannol gls sydd rhwng Cymru a Phatagonia. Geiriau'r ddwy gn gan Tudur Dylan.

Label: Atebol

Nerth y Gn
Nerth y Gn

Fersiwn SATB o sengl ymgyrch Cerddwn Ymlaen yn 2015, a recordiwyd yn wreiddiol gan Rhys Meirion a Chr Rhuthun.

Label: Sain

Trio
Trio - Cn y Celt

Fel yr albwm cyntaf, mae'r albwm hon yn cynnwys llawer o amrywiaeth o ran cynnwys ac arddull. Mae arni ganeuon gwreiddiol gan gyfansoddwyr ac awduron o Gymru, caneuon Eidalaidd a chaneuon crefyddol a'r cyfan wedi eu trefnu i dri llais gan Annette Bryn Parri. Un o'r caneuon hyn yw Dal y Freuddwyd.

Label: Sain

Bugeilio'r Gwenith Gwyn
Bugeilio'r Gwenith Gwyn

Trefniant yn arbennig ar gyfer Eisteddfod yr Urdd 2017 ar gyfer Cr Bechgyn TB Bl 13 ac iau. (Cyst. Rhif 207)

Cyhoeddwr: Curiad

Llechi
Artistiaid Amrywiol - Llechi

Dyma gasgliad o ganeuon sy'n dyst i draddodiad cerddorol ffyniannus dyffrynnoedd llechi godidog Gwynedd gan gynnwys Cerdded Hyd y Llethrau gan Lleisiau Mignedd.

Label: Sain

Cn Heb ei Chanu
Cn Heb ei Chanu

Yn ei gyfres ddiweddar, Wynne Evans ar Waith creodd y canwr poblogaidd gr o weithwyr o dri o gwmnau mwyaf Cymru: Dwr Cymru, Trenau Arriva Cymru ac Edwards Coaches. Fel rhan or gyfres recordiodd Wynne a'r cr gn newydd sbon gan Robat Arwyn a Hywel Gwynfryn, Cn heb ei Chanu. Yr elw i elusen Tenvous, elusen mae Wynne yn noddwr ohonni.

Lawrlwytho o: iTunes

Adre l
Ffydd Gobaith Cariad

Comisiynwyd gan Urdd Gobaith Cymru a Tŷ Cerdd ar gyfer y gystadleuaeth y corau Aelwyd SATB yn Eisteddfod yr Urdd 2014. Fersiwn SATB.

Cyhoeddwr: Sain

Adre l
Adre'n l

Comisiynwyd ar gyfer y gystadleuaeth i gorau cymysg yn Eisteddfod Ffermwyr Ifanc 2011. Cerddoriaeth a geiriau gan Robat Arwyn, geiriau Saesneg gan Aled Lloyd Davies. Taflen SATB.

Cyhoeddwr: Sain

Shn Cothi
Shn Cothi - Paradwys

Dyma albwm cyntaf y soprano boblogaidd Shn Cothi ers 'Passione' yn 2005. Yn ymuno hi mae cantorion a cherddorion poblogaidd gan gynnwys Catrin Finch, Rebecca Evans, Steffan Morris, Rhys Watkins, Rakhi Singh a Benjamin Baker. Un o'r deuawdau ar yr albwm yw Shn yn canu Anfonaf Angel efo Wynne Evans.

Label: Kissan

Sain y Corau
Sain y Corau

Casgliad o recordiadau newydd sbon gan gorau cymysg, merched a meibion, yn cynnwys Hogia Llanbobman (Ynys Mn), Cr Eifionydd a Chr Merched Lleisiaur Cwm (Dyffryn Aman). Yma mae perfformiad newydd Cr Dre o Gaernarfon o Adre'n l.

Label: Sain

Ffion Haf
Ffion Haf - Gwynfyd

Yn wreiddiol o Ddryslwyn ger Llandeilo, dyma un o leisiau disglair ifanc Cymru a ddaeth ir brig yng nghystadleaeth Gwobr Goffa David Ellis, y Rhuban Glas yn Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn ar gororau 2015. Adlewyrchar recordiad cyntaf yma gyfoeth a hyblygrwydd llais Ffion, ai hymgais i gyffwrdd chalon ac enaid ei chynulleidfa. Wedi'i chynnwys yn y casgliad yma o hoff ganeuon Ffion mae Anfonaf Angel.

Label: Sain

#40 Mawr
#40 Mawr Radio Cymru 2015

Ar l derbyn dros 1,500 o bleidleisiau am yn agos i 500 o ganeuon gwahanol, dyma siart #40MAWR 2015 hoff ganeuon gwrandawyr BBC Radio Cymru 2015. Pleidleisiwyd Rhys Meirion yn canu Anfonaf Angel yn rif #3.

Label: Sain

Nerth y Gn
Rhys Meirion a Chr Rhuthun - Nerth y Gn

Sengl ymgyrch Cerddwn Ymlaen 2015. Robat Arwyn a Tudur Dylan sydd wedi cyfansoddir gn, ac yn ymuno efo Rhys ar Cr ar y trac mae Rhys Taylor ar y soprano sax, Annette Bryn Parry ar yr allweddellau, Graham Land ar y drymiau, a Robat Arwyn ar y piano. Cn elusennol i roddwyr organnau a'r elw'n mynd i Gronfa Elen.

Lawrlwytho o: iTunes

Seiniau Hiraethog
Cr Meibion Bro Aled - Seiniau Hiraethog

Mae Bro Aled yn glwstwr o gymunedau gwledig yng nghesail Mynydd Hiraethog. Dymar ardal syn cydio dyffrynnoedd Conwy a Chlwyd, a dyma ardal aelodaur Cr ardal Seiniau Hiraethog, 5ed casgliad o ganeuon Cr Meibion Bro Aled. Mae'r albwm yn cynnwys y gwaith comisiwn, Dyma Gariad Fel y Moroedd.

Label: Sain

Classical Stars
Classical Stars

60 o ganeuon clasurol problogaidd gan rai o enwogion y byd clasurol, gan gynnwys Bryn Terfel a Rhys Meirion yn canu Benedictus.

Label: Union Square Music

Angel
Cr Meibion Llanelli - Angel

Dyma gasgliad amrywiol o gerddoriaeth sy'n adlewyrchu'r math o ganeuon y mae'r cr poblogaidd a thoreithiog hwn yn hoffi eu canu. Mae'n cynnwys eu trefniant hwy o Anfonaf Angel.

Label: Sain

Fydd, Gobaith, Cariad
Caneuon Robat Arwyn - Ffydd Gobaith Cariad

Ail gasgliad o ganeuon hen a newydd gan artistiaid megis Bryn Terfel, Leah Owen, Cr Seiriol a Rhys Meirion.

Label: Sain

Caneuon Robat Arwyn
Caneuon Robat Arwyn

Cyhoeddwyd y CD cyntaf yn 2012.

O wefan Sain - "Braint yw cael cyflwynor casgliad hwn gan rai o artistiaid gorau Cymru, yn unigolion a chorau o bob math a maint, syn talu teyrnged drwy eu canu ir cyfansoddwr, cyfeilydd, trefnydd ac arweinydd Robat Arwyn."

Label: Sain

Llefarodd yr Haul
Llefarodd yr Haul

O wefan Sain - "Maer recordiad hwn yn dwyn ynghyd ddau o ffigyrau mawr cerddoriaeth gyfoes Cymru Robat Arwyn y cyfansoddwr a Rhys Meirion y canwr. Ond nid yw pethau mor syml hynny chwaith! Clywir yma hefyd Robat Arwyn y canwr, a Robat Arwyn y cyfeilydd. Ac y mae teulu Rhys yn treiddio drwyr cyfan yn addewid ifanc Elan ac Erin, ac yn yr hiraeth o golli ei chwaer Elen. Cyfansoddodd Robat y delyneg hyfryd Llefarodd yr haul i eiriau Robin Llwyd ab Owain, yn dilyn ei brofiad yng ngwasanaeth coffa Elen Meirion, ar gn honno syn agor y casgliad arbennig yma. Ac fel pe na bai talentau y ddau gyfaill Rhys a Robat yn ddigon, clywir yma am y tro cyntaf ar record gr ifanc arall a grwyd gan Leah Owen: Parti Dyffryn Clwyd. Maer cyfan yn cyfuno i greu clasur o gasgliad."

Label: Sain

2019 Robat Arwyn
Gwefan gan Mari Wynne Jones