Robat Arwyn

Cerddor | Cyfansoddwr | Cyfarwyddwr Cerdd

Twitter YouTube Facebook
"Dro ar l tro, llwyddodd i greu caneuon syn mynnu cydio yn y dychymyg a glynu yn y cof ... Anaml iawn y cynhelir cyngerdd o unrhyw fath bellach heb o leiaf un o ganeuon Robat Arwyn, ac y maer un peth yn wir am raglenni radio a theledu." Dafydd Iwan

Y Gair Tu l i'r Gn

Robat Arwyn yn perfformio rhai o'i ganeuon gan egluro'r stori tu l i'r gn

2016
 • Medi 28, 2016 Cylch Llenyddol Idris, Dolgellau
 • Medi 21, 2016 Merched y Wawr, Wrecsam yng Nghapel y Groes
 • Ebrill 27, 2016 Merched y Wawr, Caergybi
 • Ebrill 9, 2016 Cymdeithas Bob Owen, Llanrwst
 • Mawrth 7,, 2016 Cymdeithas Capel Penlan, Pwllheli
 • Mawrth 4, 2016 Cymdeithas Capeli Llandudno
 • Chwefror 24, 2016 Y Drwm, Llyfrgell Genedlaethol, Aberystwyth
 • Ionawr 20, 2016 Cymdeithas Capel Pandy Tudur

2015
 • Rhagfyr 2 Clwb Godre Hiraethog, Pentrefoelas
 • Tachwedd 20 Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Ogwen
 • Medi 21 Merched y Wawr, Abergele
 • Medi 16 Cymdeithas Lenyddol Penrhyn-coch, Aberystwyth

Cysylltwch am delerau a dyddiadau.

Beirniadu

 • Gorffennaf 1 a 2 Gŵyl Fawr Aberteifi
 • Mai 30 Eisteddfod yr Urdd, Sir y Fflint
 • Mai 21 Eisteddfod Mn, Llangefni
 • Chwefror 13 Eisteddfod Llanllyfni

Gwaith Comisiwn

Ar y gweill:
 • Cr Meibion Trelawnyd
 • Cr Lleisiau'r Cwm
 • Cr Cofnod

2016
 • Cr Meibion Bro Aled
 • Gweithdai cyfansoddi gyda disgyblion Ysgol Bro Tryweryn, Y Bala
 • Cr Cytgan Clwyd

2014-2015
 • I am the Song (geiriau Charles Causley) - The City of Chester Male Voice Choir
 • Diamonds that shine in the night (geiriau'r cyfansoddwr) - The Chester Ladies Choir
 • Dyma gariad fel y moroedd (geiriau Gwilym Hiraethog) - Cr Meibion Bro Aled
 • Mae'r awel yn ein huno (geiriau Tudur Dylan) - @ebol
 • Ger y Lli (geiriau Eirug Salisbury) - Cr Ger y Lli
 • Anthem o Lawenhad (geiriau Sian Freer) - Cantorion Rhos
 • Cn yr adar yn y gwynt (geiriau Tudur Dylan) - Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam
 • Ffydd Gobaith Cariad (geiriau o'r Ysgrythur)- Eisteddfod yr Urdd 2014

Diweddaraf

Robat Arwyn ar Radio Cymru
Detholiad o gerddoriaeth o bob math. Mae'r rhaglenni ar gael i wrando ar alw ar Radio Cymru hyd at ddiwedd Ebrill.
Ffydd Gobaith Cariad
Comisiynwyd gan Urdd Gobaith Cymru a Tŷ Cerdd. Fersiwn SATB ar gael o Sain.
Adre'n l
Taflen gerddoriaeth wedi'i gyhoeddi gan Sain. Fersiwn SATB.
Cn Heb ei Chanu
Sengl elusennol yn deillo o'r gyfres Wynne Evans ar Waith ar gael i'w lawrlwytho o iTunes.
Classical Stars
60 o ffefrynnau clasurol gan rai o gantorion clasurol enwoca'r byd, gan gynnwys Bryn Terfel a Rhys Meirion yn canu Benedictus.
Caneuon Robat Arwyn - Ffydd Gobaith Cariad
Casgliad newydd o ganeuon hen a newydd wedi'u canu gan artistiaid megis Bryn Terfel, Leah Owen, Cr Seiriol and Rhys Meirion.
Cr Meibion Bro Aled - Seiniau Hiraethog
CD yn cynnwys gwaith comisiwn newydd, Dyma Gariad Fel y Moroedd.
Cr Meibion Llanelli - Angel
Mae un o gorau enwocaf, toreithiog a phoblogaidd Cymru wedi cynnwys Anfonaf Angel ar ei CD newydd.
Mwy o newyddion ... tudalen Newyddion

Manylion taflenni cerddoriaeth ar dudalen Darnau Corawl. I archebu, dilynwch y lincs yma i'r cyhoeddwr:

2016 Robat Arwyn
Gwefan gan Mari Wynne Jones