Robat Arwyn

Cerddor | Cyfansoddwr | Cyfarwyddwr Cerdd

Twitter YouTube Facebook Spotify

Angen syniadau am ganeuon i'w canu yn Eisteddfod Genedlaethol 2023 yn y cystadlaethau Cān Allan o Sioe Gerdd? Dyma rai awgrymiadau:

  • La Parisienne
  • Cān y Moulin Rouge
  • allan o sioe gerdd gwta Y Ddwy Chwaer - geiriau gan Hywel Gwynfryn. Anfonwch ebost os am fwy o fanylion neu gopi.

Manylion am fwy o unawdau ac ensemble allan o sioeau cerdd gan Robat Arwyn ar dudalen Sioeau Cerdd.

Gwrando

Prynu cerddoriaeth a recordiau: