Robat Arwyn

Cerddor | Cyfansoddwr | Cyfarwyddwr Cerdd

Twitter YouTube Facebook
"Dro ar l tro, llwyddodd i greu caneuon syn mynnu cydio yn y dychymyg a glynu yn y cof ... Anaml iawn y cynhelir cyngerdd o unrhyw fath bellach heb o leiaf un o ganeuon Robat Arwyn, ac y maer un peth yn wir am raglenni radio a theledu." Dafydd Iwan

Y Gair Tu l i'r Gn

Robat Arwyn yn perfformio rhai o'i ganeuon gan egluro'r stori tu l i'r gn

2018
 • Mawrth 5, 2018 Cymdeithas Llawrdyrnu, Sarnau
2017
 • Tachwedd 6, 2017 Cymdeithas Ddiwylliannol Llwyngwril
 • Medi 23, 2017 Gŵyl Gerdd Gogledd Cymru - Noson o ganeuon Robat Arwyn yng nghwmni Rhys Meirion, Steffan Morris (soddgrwth), Cr Ysgol Pen Barras a Chr Rhuthun.
 • Medi 18, 2017 Merched y Wawr, Rhuthun
 • Mawrth 8, 2017 Noson Gŵyl Dewi Eglwysi Conwy
 • Mawrth 6, 2017 Clwb y Bont, Pwllheli
 • Chwefror 22, 2017 Merched y Wawr Llanfair yn Neuadd Pwllglas
 • Chwefror 18, 2017 Canolfan Gymdeithasol Golan, Garndolbenmaen
 • Ionawr 26, 2017 Ysgol Twm o'r Nant, Dinbych
2016
 • Tachwedd 25, 2016 Swper Meibion Maelor, Wrecsam
 • Tachwedd 21, 2016 Cymdeithas Capeli Chwilog, Neuadd Goffa Chwilog
 • Hydref 12, 2016 Capel Seion, Llanrwst
 • Medi 28, 2016 Cylch Llenyddol Idris, Dolgellau
 • Medi 21, 2016 Merched y Wawr, Wrecsam yng Nghapel y Groes
 • Ebrill 27, 2016 Merched y Wawr, Caergybi
 • Ebrill 9, 2016 Cymdeithas Bob Owen, Llanrwst
 • Mawrth 7,, 2016 Cymdeithas Capel Penlan, Pwllheli
 • Mawrth 4, 2016 Cymdeithas Capeli Llandudno
 • Chwefror 24, 2016 Y Drwm, Llyfrgell Genedlaethol, Aberystwyth
 • Ionawr 20, 2016 Cymdeithas Capel Pandy Tudur
2015
 • Rhagfyr 2 Clwb Godre Hiraethog, Pentrefoelas
 • Medi 21 Merched y Wawr, Abergele
 • Medi 16 Cymdeithas Lenyddol Penrhyn-coch, Aberystwyth

Cysylltwch am delerau a dyddiadau.

Beirniadu

 • Mai 4 a 5, 2018 Eisteddfod Pontrhydfendigaid
 • Ebrill 2, 2018 Eisteddfod Pandy Tudur
 • Chwefror 10, 2018 Eisteddfod Abergynolwyn
 • Tachwedd 17, 2017 Eisteddfod Dyffryn Ogwen
 • Tachwedd 6, 2017 Gŵyl Gorawl Gogledd Cymru (Llandudno) Diwrnod Ysgolion
 • Hydref 21, 2017 Eisteddfod Deiniolen
 • Awst 4-12, 2017 Eisteddfod Genedlaethol Ynys Mn (Adran y Dysgwyr)
 • Mehefin 24, 2017 Eisteddfod Bro Llansannan
 • Ebrill 29, 2017 Eisteddfod Betws yn Rhos
 • Ebrill 14, 2017 Eisteddfod Llandderfel
 • Mawrth 29, 2017 Eisteddfod Adrannau ac Aelwydydd Conwy yn Llansannan
 • Mawrth 25, 2017 Eisteddfod Sir Cynradd Trefaldwyn
 • Mawrth 11, 2017 Eisteddfod Cylch Cynradd, Bae Colwyn
 • Rhagfyr 16, 2016 Carol yr Wyl, Rhaglen Prynhawn Da S4C
 • Tachwedd 4, 2016 Gŵyl Gorawl Gogledd Cymry (Llandudno) Diwrnod Ysgolion
 • Gorffennaf 1 a 2, 2016 Gŵyl Fawr Aberteifi
 • Mai 30, 2016 Eisteddfod yr Urdd, Sir y Fflint
 • Mai 21, 2016 Eisteddfod Mn, Llangefni
 • Chwefror 13, 2016 Eisteddfod Llanllyfni

Gwaith Comisiwn

2016-2017
 • Llwybrau - darn i'r cello - comisiwn gan Wyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru
 • Roedd yn y wlad honno (Gloria in Excelsis) - Cr Meibion Trelawnyd
 • Dy Hanner Di o'r Byd (geiriau Karen Owen) - Cr Cofnod
 • Lleisiau Mewn Cynghanedd (geiriau Tudur Dylan) - Cr Lleisiau'r Cwm
 • Canu yn ein Gwaed (geiriau Rhys Dafis) - Cr Meibion Bro Aled
 • Conemara Meirionydd (geiriau Myrddin ap Dafydd) - cynnyrch gweithdai cyfansoddi gyda disgyblion Ysgol Bro Tryweryn, Y Bala
 • Sion a Sian (geiriau traddodiadol) - Cr Cytgan Clwyd

2014-2015
 • I am the Song (geiriau Charles Causley) - The City of Chester Male Voice Choir
 • Diamonds that shine in the night (geiriau'r cyfansoddwr) - The Chester Ladies Choir
 • Dyma gariad fel y moroedd (geiriau Gwilym Hiraethog) - Cr Meibion Bro Aled
 • Mae'r awel yn ein huno (geiriau Tudur Dylan) - @ebol
 • Ger y Lli (geiriau Eirug Salisbury) - Cr Ger y Lli
 • Anthem o Lawenhad (geiriau Sian Freer) - Cantorion Rhos
 • Cn yr adar yn y gwynt (geiriau Tudur Dylan) - Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam
 • Ffydd Gobaith Cariad (geiriau o'r Ysgrythur)- Eisteddfod yr Urdd 2014

Diweddaraf

Robat Arwyn ar Radio Cymru
Cyfres arall yn dechrau ar fore Sul, Hydref 1 am 6.00yb.
Taith Robat Arwyn - Cadeirlan Llanelwy - Medi 23, 2017

Rhys Meirion yn holi Robat Arwyn am ei waith fel cyfansoddwr, arweinydd a phianydd. Eitemau cerddorol gan Robat Arwyn, Rhys Meirion, Cr Rhuthun, Cr Ysgol Pen Barras a Steffan Morris.

Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru
Doniau'r Ynys
Yn cynnwys Nerth y Gn gan Rhys Meilir ac Yn dy gwmni di gan Gwen Elin. Sain
Diamonds that shine in the night/Sr yn disgleirio'n yr hwyr

Trefniant SSA
Geiriau Saesneg gan Robat Arwyn; geiriau Cymraeg gan Mary McGuyer

Curiad.
Nerth y Gn
Fersiwn SATB o sengl ymgyrch Cerddwn Ymlaen yn 2015, a recordiwyd yn wreiddiol gan Rhys Meirion a Chr Rhuthun. Cliciwch yma i weld perfformiad ar YouTube.
Sain
Mae'r awel yn ein harwain
Caneuon y Wladfa - Dwy gn wreiddiol gan Robat Arwyn a Hector MacDonald sy'n dathlu'r berthynas ieithyddol a diwylliannol gls sydd rhwng Cymru a Phatagonia. Geiriau'r ddwy gn gan Tudur Dylan. Atebol
Trio - Cn y Celt
Ail CD y triawd poblogaidd - Emyr Gibson, Steffan Lloyd Owen a Bedwyr Pari - yn cynnwys trefniant o Dal y Freuddwyd. Sain.
Bugeilio'r Gwenith Gwyn
Trefniant yn arbennig ar gyfer Eisteddfod yr Urdd 2017 ar gyfer Cr Bechgyn TB Bl 13 ac iau. (Cyst. Rhif 207) Curiad.
Artistiaid Amrywiol - Llechi
Dyma gasgliad o ganeuon sy'n dyst i draddodiad cerddorol ffyniannus dyffrynnoedd llechi godidog Gwynedd gan gynnwys Cerdded Hyd y Llethrau gan Lleisiau Mignedd. Sain.
Ffydd Gobaith Cariad
Comisiynwyd gan Urdd Gobaith Cymru a Tŷ Cerdd. Fersiwn SATB ar gael o Sain.
Adre'n l
Taflen gerddoriaeth wedi'i gyhoeddi gan Sain. Fersiwn SATB.
Mwy o newyddion ... tudalen Newyddion

Manylion taflenni cerddoriaeth ar dudalen Darnau Corawl. I archebu, dilynwch y lincs yma i'r cyhoeddwr:

2017 Robat Arwyn
Gwefan gan Mari Wynne Jones